مرکز تخصصی علم ایرانی

مرکز تخصصی علم ایرانی

ارائه برترین کتاب ها و جزوات در زمینه های حقوق ، پزشکی ، تاریخی ، طب سنتی ، روانشناسی ، اقتصاد ، رمان ، و جامعه شناسی و فقه

محل لوگو

پیوند ها

آمار سایت

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 256
  • بازدید دیروز : 141
  • بازدید کل : 252232

هشت صنف مذکور


هشت صنف مذکور عبارتند از:
1- اصول شخص از ناحيه شيرخوارگي: مادر و مادر مادرش و مادر پدرش ازجهت رضاع در هر درجه که بالا رود؛
2- فروع شخص از ناحيه شير خوارگي: مانند دختر، دختر دخترش دختر پسرش از جهت شيرخوارگي در هر درجه پايين‌تر؛
3- فروع پدر و مادر: مانند بردران شخص و دختران آنها و دختران خوهران شخص از ناحيه شيرخوارگي در هر درجه پايين‌تر؛
4- فروع جد مادري وجد پدري از ناحيه رضاع: فقط در درجه اول مانند عمه وخاله؛
5- اصول زوجه شخص از ناحيه شيرخوارگي: مانند مادر زوجه وجدات وي ازجهت پدري و مادري؛
6- فروع زوجه مانند دختران و دختران اولاد وي از ناحيه رضاع در هر درجه پايين؛
7- زوجات اصلي مرد از ناحيه شيرخوارگي: مانند زوجات پدرش يا جدش به بالا؛ و
8- زوجات فروع شخص: مانند زن پسرش از جهت شيرخوارگي در هر درجه پايين.
دليل تحريم اصناف مذکور قول خداوند متعال است که مي‌‌فرمايد: «وامهاتکم اللاتي ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة» يعني مادران و خواهران که شما را شير مي‌دهند (حرام است) نکاح با ايشان.
چنانچه ماده 84 قانون مدني کشور به تاييد موضوع چنين صراحت دارد.
حرمت رضاعي با استثناي حالات ذيل مانند حرمت نسبي است:
1- خواهر پسر رضاعي؛
2- مادر خواهريا برادر رضاعي؛
3- مادرکلان پسر يا دختر رضاعي؛ و
4- خواهربرادر رضاعي.
محرمات موقت
هرگاه مانع ازدواج امري قابل زوال باشد، زن به طور موقت براي مرد حراممي‌شود، فقهاي اسلامي اصناف زيادي را نام برده‌اند که اهم آنها عبارت‌اند از:
1- جمع بين دو محرم
جمع بين دو خواهر و بين زن و عمه‌اش و يا بين او وخاله‌اش با عقد نکاح حرام است همان گونه که جمع بين هر دو زني که باهم قرابت و خويشاوندي داشته و اگر يکي مرد فرض شود و ديگري زن، ازدواج شان باهم حرام باشد، بازهم جمع بين آنان حرام است به دليل قول خداوند متعال که فرموده است: «وان تجمعوا بين الاختين الاما قد سلف» جمع بين دو خواهر به عقد نکاح حرام است. مگر اين که در دوره جاهليت از شما سر زده باشد که خداوند(ج) آن را عفو کرده است.
در اين مورد مسلم و بخاري از ابوهريره روايت کرده‌اندکه پيامبراسلام(ص) ازجمع بين يک زن و عمه‌اش يا خاله‌اش (به عقد نکاح يا ملک يمين) نهي فرموده است.
همچنان ابوداود در مراسيل خود از حسين بن طلحه نقل کرده است که پيامبر(ص) نهي کرده است زيرا اگر با خواهران همسر ازدواج شود مبادا که به قطع صله رحم انجامد. و در حديث ابن عباس و حسين بن طلحه به فلسفه تحريم اشاره شده است که گويا پرهيز از قطع صله رحم بين اقارب، چون جمع بين آنان به عقد نکاح موجب حسادت و کينه بين آنانمي‌‌گردد. و کمتر پيش مي‌‌آيد که دو (هوو) (زني که با زني ديگر در شوهر مشترک باشند) با هم کينه وحسادت نداشته باشند، اين تحريم جمع در نکاح در عده‌اي نيز حرام است. پس اگرکسي زنش را طلاق داد و طلاقش (رجعي) بود براي او جايز نيست که با خواهرزنش که طلاق رجعي داده، ازدواج کند يا با چهار زن ديگر به غير از او ازدواج کند، مگر اين‌که عده‌اش منقضي گردد. چون هنوز ازدواج به حال خود باقي است و مي‌تواند به وي مراجعه کند و پس از انقضاي عده او را هر وقت که بخواهد برگرداند.
اگر او را طوري طلاق دهد که طلاقش باينه و قطعي باشد و حق (رجعت) را نداشته باشد، در اين مورد اختلاف وجود دارد.
علي و زيد بن ثابت، مجاهد، نخعي، سفيان ثوري، حنفي‌ها و احمد، گويند: پس از انقضاي عده، او حق ندارد با خواهرش يا چهار زن غير ازدواج کند چون در اثناي عده حکم عقد هنوز باقي است.
تا اين‌که عده منقضي شود به دليل در حال عده، شوهر مکلف است نفقه او را بپردازد. در اين مورد احمد، ابوداود، ابن ماجه و ترمذي به طريق حسن از فيروز ديلمي روايت کرده‌اندکه گفت:
هنگامي که مسلمان شدم دو خواهر در عقد نکاح من بودند، پيامبر(ص) گفت: هرکدام را که مي‌خواهي طلاق ده.
هرگاه کسي بين دو محارم جمع کند طور مثال دو خواهر را با هم ازدواج نمود، يا دو را با يک عقد نکاح کرد يا به دو عقد، اگر هر دو را با يک عقد نکاح کرد و در هيچ کدام آنها مانع شرعي وجود نداشت، پس عقد هر دو فاسد است و احکام ازدواج فاسد در آن جاري مي‌شود.
پس واجب است که طرفين زواج از هم کنار رفته وجدا شوند. در غير اين صورت محکمه بايد آنان را جبراً از هم جدا کند. در اين حالت اگر دخولي يا جماعي صورت نگرفته بود هيچ کدام از آنها مهريه ندارند. زيرا در اين عقد هيچ‌گونه اثري برآن مترتب نيست. اگر جدايي بعد از جماع يا دخول صورت گيرد در اين مورد بالاي هر کدام جماع واقع و يا دخول روي داده باشد، مستحق مهر مثل يا کمتر از آن يا مبلغ مورد توافق در عقد مي‌باشد و تمام آثار مترتب بر ازدواج فاسد درآن مترتب مي‌شود.
اما اگر هر دو در يک عقد، عقد نموده باشند و در يکي از آنها مانع شرعي وجود داشته باشد به طور مثال، همسرکسي باشد و يا در عده کسي ديگر باشد يا در ديگري هيچ نوع مانع شرعي وجود نداشته باشد، در اين صورت نکاح نسبت به آن‌که خالي از مانع شرعي مي‌باشد صحيح و نسبت به ديگري فاسد و احکام عقد فاسد برآن جاري مي‌‌گردد<!--[if !supportFootnotes]-->[21]<!--[endif]-->.
2- زني که به سبب زوجيت يا عده به شخص ديگر متعلق باشد
ازدواج با زن ديگري يا زني که در عده ديگري باشد به همه جهت مراعات حقوق او حرام مي‌باشد.
چنانچه خداوند متعالمي‌‌فرمايد: «والمحصنات من النساء الاما ملکت ايما نکم» يعني نکاح زناني که شوهر دارند برشما حرام است، مگر اين‌که اسير شما شده و ملک يمين باشند.
زن شوهردار و قتي‌که درنکاح شوهرش باقي باشد حق ندارد با شخص ديگري ازدواج نمايد، وحلال شدن آن براي شخص ديگرمشروط به دوشرط زيراست:
1- از عقد شوهرش به وسيله مرگ يا طلاق خارج شده باشد؛ و
2- عده را که خداوند متعال براي او شرط گذاشته است به اتمام برساند، چون اين عده نشانه وفا به شوهر قبلي است و حريمي براي حفظ شخصيت زن محسوب مي‌شود.
عده زن حامله تا زماني است که وضع حمل کند، خواه مدت آن کوتاه يا طولاني باشد، وعده زن شوهر مرده چهار ماه و ده روز مي‌باشد.
عده زن مطلقه، سه حيض است تا خالي بودن رحم به خوبي محقق شود و روشن گردد که از شوهر سابقش حامله نيست و اين احتياط به خاطر جلوگيري از اختلاط نسب‌ها است. البته عده سه حيضي براي زن نابالغ و يا بسيار پير و از حيض باز مانده (يائسه) است زيرا عده زن نابالغ و يا پير زن يائسه سه ماه است چون آنها حيض ندارند تا سه حيض بر آنها سپري شود .
در اين مورد خداوند متعال مي‌‌فرمايد: «والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولايحل لهن ان يکتمن ماخلق الله في ارحامهن ان کن يومن باالله واليوم الآ خر»<!--[if !supportFootnotes]-->[22]<!--[endif]-->.
زنان مطلقه، به مدت سه حيض خود شان را نگه‌دارند و ازدواج نکنند. حلال نيست براي زنان مطلقه، چيزي را که خداوند در رحم آنان خلق کرده پنهان کنند اگر به خداوند(ج) و روز قيامت ايمان دارند.
و خداوند متعال در آيه 4 سوره طلاق چنين مي‌‌فرمايد: زناني که از حيض، مايوس مي‌‌شوند اگر درباره عده آنان متردد هستند عده شان سه ماه است، وعده زناني که هنوز حايضه نشده‌اند نيز مانند زنان يائسه سه ماه است، و زنان باردار عدۀ شان تا زماني وضع حمل شان مي‌باشد.
در مورد عده زنان که شوهرشان مي‌ميرد خداوند متعالمي‌‌فرمايد: «والذين يتوفون منکم ويذرون ازواجآ يتربصن بانفسهن اربعة اشهروعشرا» مرداني که مي‌‌ميرند و زناني را به جا مي‌‌گذارند آن زنان بايد تا چهار ماه و ده روز خود را از ازدواج و متعلقات آن محفوظ دارند<!--[if !supportFootnotes]-->[23]<!--[endif]-->.
3- کسي که متدين به دين سماوي نباشد ( زنان مشرک )
به اتفاق علما، ازدواج مرد مسلمان با زن بت پرست، مشرک، ملحد، مرتد، بي‌دين، گاو پرست و امثال آنها حلال نيست، خداوند متعال مي‌‌فرمايد: ولا تنکحوا المشرکات حتي يؤمن ولامة مؤمنة خيرمن مشرکة ولواعجبتکم ولاتنکحواالمشرکين حتي يؤمنوا.... زنان مشرک را نکاح نکنيد تا اين‌که ايمان بياورند، کنيز مسلمان خوب‌تر از زن مشرک است هر چند زيبايي زن مشرک شما را خوش آيد، و نبايد زنان مسلمان را به نکاح مشرک درآورند، تا اين‌که ايمان بياورند، بنده مسلمان از مرد مشرک بهتر است هر چند که مرد مشرک شما را به تعجب وا دارد.
آنان مردم را به طرف جهنم فرا مي‌خوانند و خداوند(ج) مردم را به سوي بهشت و بخشش، با اجازه خود دعوت مي‌‌نمايد.
سبب نزول اين آيت
اين آيه بقول مقاتل در باره ابو مرثد غنوي و بقولي مرثد بن ابي مرثد به نام کناز بن حصين غنوي نازل شده است. پيامبراسلام(ص) او را پنهاني به مکه فرستاده بود تايکي ازياران پيامبر(ص) را از آنجا خارج سازد و در مکه زن بد کاره اي بود به نام (عناق) که درزمان جاهليت او را دوست مي‌داشت، مرثد پيش او رفت و به وي گفت: اسلام همان روابط نامشروع دوره جاهلي ما را حرام کرده است (عناق) پيشنهاد ازدواج نمود، اوگفت بايد از پيامبر(ص) اجازه بيگيرم. نزدپيامبر(ص) رفت وکسب اجازه نمود، پيامبر(ص)او را از اين کارمنع کرد چون او مسلمان بود وآن زن مشرک و کافر .
4- مطلقه ثلاثه
زني که سه طلاق شده باشد براي شوهرش ديگر حلال و جايز نيست، مگر اين‌که مرد ديگري به طور صحيح او را به ازدواج خود درآورده و بعد از دخول طلاق دهد. و در آن وقت که از شوهر دوم طلاق گرفت پس از انقضاي عده، نکاحش براي شوهر اول حلال است.
در اين مورد قول خداوند(ج) که مي‌فرمايد: «فان طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنکح زوجآ غيره ، فان طلقها فلاجناح عليها أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدودالله».
پس اگر بعد از طلاق ورجوع بار ديگر هم او را طلاق داد، از آن به بعد زن براي او حلال نخواهد بود، مگر اين‌که با شوهر ديگري ازدواج کند و با او آميزش جنسي نمايد و ازدواج آنها واقعي و جدي صورت گيرد نه موقتي و فريبکارانه، در اين صورت اگر شوهر دوم او را طلاق داد، گناهي برآن دو (زن و شوهر اول) نخواهد بود که به کانون زندگي زناشوهري برگردند، و زن باشوهر اول ازدواج نمايد، در صورت که اميدوار باشند که مي‌توانند حدود الهي را محترم بشمارند و پا بر جا دارند<!--[if !supportFootnotes]-->[24]<!--[endif]-->.
5 - زني که شوهرش وي را لعان کرده باشد تا خود را تکذيب کند
حقيقت لعان اين است هرگاه کسي زن خود را به ارتکاب زنا متهم ساخت چهار بار سوگند ياد مي‌کند که او از راست گويان مي‌باشد و ادعايش راست است و در دفعه پنجم مي‌گويد، لعنت خدا بر او باشد اگر او از دروغگويان باشد و ادعايش دروغ باشد. و زن اگر بخواهد او را تکذيب کند چهار بار سوگند را بجا بياورد که شوهرش از دروغگويان است و ادعايش دروغ است و در بار پنجم بگويد غضب خدا بر وي باد اگر شوهرش ازراست گويان باشد.

  انتشار : ۴ مهر ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 110
کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را مطالعه کنید و سوالات متداول و دیدگاه های کاربران به همراه پاسخ های داده شده را با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از پشتیبانی میپرسید ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

افزایش قدبا متدجهانی گروتالردینامیک

بلند قد و جذاب شوید بنام خداوند بخشنده و مهربان سلام در این مطلب قصد داریم شما را با آخرین متد افرایش قد که تا مدت ها پیش در ایران ناشناخته بود آشنا کنیم. ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه فقط کافیست 5دقیقه متن زیر را بخوانید تا با ارزش میلیونی این پکیج آشناشوید. اولین پکیج 100% تضمینی اشتغازایی در ایران با این پکیج استثنایی که میلیونی ارزش دارد، شما میتوانید به صورت کاملا تضمینی از شر بیکاری خلاص شوید. و ما به شما قول میدهیم ...

کتاب اعجاب انگیز افزایش سایز آلت تناسلی|مسائل

در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به اندازه 3cm الي 8cm 2-افزايش طول تا بيش از50%اندازه فعلي در حالت راست وسفت ...

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

مستند جدید و جنجالی تن فروشی

مستند جدید و جنجالی تن فروشی

جنجالی ترین و جدید ترین فیلم تاریخ جنسی ایران مستند جدید تن فروشی این فیلم ۱۰۰ درصد مورد نیاز شماست خلاصه فیلم ما امروز در ابتدای مسیری هستیم که غرب از ۲۰۰ سال پیش در راه آزادی‌های جنسی طی کرده‌است. مستند انقلاب جنسی، آزادی‌های جنسی در ایران را نمایش می‌دهد و ...

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

دانلود فیلم آموزش ویدئویی نرم افزار حسابداری هلو

کاملترین مجموعه فیلم و کتاب و پاورپوینت آموزش ویدئویی نرم افزار هلو در اینترنت زمان کل فیلم ها : 5 ساعت نوع فایل : ویدئویی کیفیت HD تعداد : 106 فایل ویدئویی قابل پخش در موبایل ، کامپیوتر یا دستگاه های پخش ویدئو به علاوه آموزش پاورپوینت هلو و کتاب آموزش هلو ...

آموزش کامل تله کینزی در دو روز

آموزش کامل تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

آزمون mmpi فرم بلند (کلید نمره گذاری + پرسشنامه + فرم

· کلید آزمون mmpi فرم بلند (کلید نمره گذاری + پرسشنامه + فرم خام پاسخنامه + پروفایل) کلید آزمون mmpi فرم بلند (کلید نمره گذاری + پرسشنامه + فرم خام پاسخنامه + پروفایل) کلید آزمون 566 سوالی MMPI تعداد سوالات: 566 تعداد صفحات: 44 شامل: کلید نمره گذاری + پرسشنامه + پاسخنامه + ...

ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست - LAW TEXTS - بر اساس کتاب

ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست - LAW TEXTS - بر اساس کتاب

ترجمه کامل متون حقوقی لاتکست - LAW TEXTS بر اساس کتاب گودرز افتخار جهرمی منبع مهم آزمون ارشد 456 صفحه در قالب فایل pdf این فایل فقط شامل ترجمه فارسی است فصل اول : نظام حقوقی انگلستان فصل دوم : چند ملیتی ها فصل سوم : مقررات و مسئولیت فرآورده در ایالات متحده و جامعه ...

دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر

دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر

خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی نوین دکتر علی اکبر سیف بسیار کامل مناسب دانشجویان و متقاضیان کنکور ارشد و دکتری جزوه ای 134 صفحه ای دارای خلاصه ای از 21 فصل کتاب +پاورپوینت روانشناسی تربیتی ...

سوال عملی Excel با جواب

سوال عملی Excel با جواب

دانلود نمونه سوال عملی اکسل همراه با جواب تشریحی تعداد فایل فشرده : 2 نوع فایل : Zip ...

دریافت فایل : سوال عملی Excel با جواب
کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید در هر سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. اگر شما فرد بیکاری هستید ؟ اگر ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

دانلود بسته آموزشی تقویت هوش جنین

دانلود بسته آموزشی تقویت هوش جنین

تقویت هوش جنین!!!!!!!!!!!! امروز برای شما همراهان همیشکی نسیم بوک کتابی در رابطه با اجرای تکنیکهای موفق دنیا در مورد تضمین سلامت روان،تقویت هوش جنین و زیبایی چهره آماده کرده ایم که در ادامه میتوانید دانلود کنید.... مطابق با آخرین یافته های دانشمندان بزرگ دنیااز جمله پروفسور ...

خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد سرفصل ها ی مباحث این کتاب عبارت است از : – نظریه و پژوهش در رشد انسان. شامل مباحث : تاریخچه، نظریه و راهبر های پژوهشی مبانی رشد. شامل مباحث : مبانی زیستی و محیطی – رشد پیش از تولد و نوزاد – نوباوگی و نوپایی : دو سال اول ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

برترین سایت ارائه دهنده انواع کتاب مقاله و پروژه با پایین ترین قیمت

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما