مرکز تخصصی علم ایرانی

مرکز تخصصی علم ایرانی

ارائه برترین کتاب ها و جزوات در زمینه های حقوق ، پزشکی ، تاریخی ، طب سنتی ، روانشناسی ، اقتصاد ، رمان ، و جامعه شناسی و فقه

محل لوگو

پیوند ها

آمار سایت

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 108
  • بازدید دیروز : 422
  • بازدید کل : 289623

هشت صنف مذکور


هشت صنف مذکور عبارتند از:
1- اصول شخص از ناحيه شيرخوارگي: مادر و مادر مادرش و مادر پدرش ازجهت رضاع در هر درجه که بالا رود؛
2- فروع شخص از ناحيه شير خوارگي: مانند دختر، دختر دخترش دختر پسرش از جهت شيرخوارگي در هر درجه پايين‌تر؛
3- فروع پدر و مادر: مانند بردران شخص و دختران آنها و دختران خوهران شخص از ناحيه شيرخوارگي در هر درجه پايين‌تر؛
4- فروع جد مادري وجد پدري از ناحيه رضاع: فقط در درجه اول مانند عمه وخاله؛
5- اصول زوجه شخص از ناحيه شيرخوارگي: مانند مادر زوجه وجدات وي ازجهت پدري و مادري؛
6- فروع زوجه مانند دختران و دختران اولاد وي از ناحيه رضاع در هر درجه پايين؛
7- زوجات اصلي مرد از ناحيه شيرخوارگي: مانند زوجات پدرش يا جدش به بالا؛ و
8- زوجات فروع شخص: مانند زن پسرش از جهت شيرخوارگي در هر درجه پايين.
دليل تحريم اصناف مذکور قول خداوند متعال است که مي‌‌فرمايد: «وامهاتکم اللاتي ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة» يعني مادران و خواهران که شما را شير مي‌دهند (حرام است) نکاح با ايشان.
چنانچه ماده 84 قانون مدني کشور به تاييد موضوع چنين صراحت دارد.
حرمت رضاعي با استثناي حالات ذيل مانند حرمت نسبي است:
1- خواهر پسر رضاعي؛
2- مادر خواهريا برادر رضاعي؛
3- مادرکلان پسر يا دختر رضاعي؛ و
4- خواهربرادر رضاعي.
محرمات موقت
هرگاه مانع ازدواج امري قابل زوال باشد، زن به طور موقت براي مرد حراممي‌شود، فقهاي اسلامي اصناف زيادي را نام برده‌اند که اهم آنها عبارت‌اند از:
1- جمع بين دو محرم
جمع بين دو خواهر و بين زن و عمه‌اش و يا بين او وخاله‌اش با عقد نکاح حرام است همان گونه که جمع بين هر دو زني که باهم قرابت و خويشاوندي داشته و اگر يکي مرد فرض شود و ديگري زن، ازدواج شان باهم حرام باشد، بازهم جمع بين آنان حرام است به دليل قول خداوند متعال که فرموده است: «وان تجمعوا بين الاختين الاما قد سلف» جمع بين دو خواهر به عقد نکاح حرام است. مگر اين که در دوره جاهليت از شما سر زده باشد که خداوند(ج) آن را عفو کرده است.
در اين مورد مسلم و بخاري از ابوهريره روايت کرده‌اندکه پيامبراسلام(ص) ازجمع بين يک زن و عمه‌اش يا خاله‌اش (به عقد نکاح يا ملک يمين) نهي فرموده است.
همچنان ابوداود در مراسيل خود از حسين بن طلحه نقل کرده است که پيامبر(ص) نهي کرده است زيرا اگر با خواهران همسر ازدواج شود مبادا که به قطع صله رحم انجامد. و در حديث ابن عباس و حسين بن طلحه به فلسفه تحريم اشاره شده است که گويا پرهيز از قطع صله رحم بين اقارب، چون جمع بين آنان به عقد نکاح موجب حسادت و کينه بين آنانمي‌‌گردد. و کمتر پيش مي‌‌آيد که دو (هوو) (زني که با زني ديگر در شوهر مشترک باشند) با هم کينه وحسادت نداشته باشند، اين تحريم جمع در نکاح در عده‌اي نيز حرام است. پس اگرکسي زنش را طلاق داد و طلاقش (رجعي) بود براي او جايز نيست که با خواهرزنش که طلاق رجعي داده، ازدواج کند يا با چهار زن ديگر به غير از او ازدواج کند، مگر اين‌که عده‌اش منقضي گردد. چون هنوز ازدواج به حال خود باقي است و مي‌تواند به وي مراجعه کند و پس از انقضاي عده او را هر وقت که بخواهد برگرداند.
اگر او را طوري طلاق دهد که طلاقش باينه و قطعي باشد و حق (رجعت) را نداشته باشد، در اين مورد اختلاف وجود دارد.
علي و زيد بن ثابت، مجاهد، نخعي، سفيان ثوري، حنفي‌ها و احمد، گويند: پس از انقضاي عده، او حق ندارد با خواهرش يا چهار زن غير ازدواج کند چون در اثناي عده حکم عقد هنوز باقي است.
تا اين‌که عده منقضي شود به دليل در حال عده، شوهر مکلف است نفقه او را بپردازد. در اين مورد احمد، ابوداود، ابن ماجه و ترمذي به طريق حسن از فيروز ديلمي روايت کرده‌اندکه گفت:
هنگامي که مسلمان شدم دو خواهر در عقد نکاح من بودند، پيامبر(ص) گفت: هرکدام را که مي‌خواهي طلاق ده.
هرگاه کسي بين دو محارم جمع کند طور مثال دو خواهر را با هم ازدواج نمود، يا دو را با يک عقد نکاح کرد يا به دو عقد، اگر هر دو را با يک عقد نکاح کرد و در هيچ کدام آنها مانع شرعي وجود نداشت، پس عقد هر دو فاسد است و احکام ازدواج فاسد در آن جاري مي‌شود.
پس واجب است که طرفين زواج از هم کنار رفته وجدا شوند. در غير اين صورت محکمه بايد آنان را جبراً از هم جدا کند. در اين حالت اگر دخولي يا جماعي صورت نگرفته بود هيچ کدام از آنها مهريه ندارند. زيرا در اين عقد هيچ‌گونه اثري برآن مترتب نيست. اگر جدايي بعد از جماع يا دخول صورت گيرد در اين مورد بالاي هر کدام جماع واقع و يا دخول روي داده باشد، مستحق مهر مثل يا کمتر از آن يا مبلغ مورد توافق در عقد مي‌باشد و تمام آثار مترتب بر ازدواج فاسد درآن مترتب مي‌شود.
اما اگر هر دو در يک عقد، عقد نموده باشند و در يکي از آنها مانع شرعي وجود داشته باشد به طور مثال، همسرکسي باشد و يا در عده کسي ديگر باشد يا در ديگري هيچ نوع مانع شرعي وجود نداشته باشد، در اين صورت نکاح نسبت به آن‌که خالي از مانع شرعي مي‌باشد صحيح و نسبت به ديگري فاسد و احکام عقد فاسد برآن جاري مي‌‌گردد<!--[if !supportFootnotes]-->[21]<!--[endif]-->.
2- زني که به سبب زوجيت يا عده به شخص ديگر متعلق باشد
ازدواج با زن ديگري يا زني که در عده ديگري باشد به همه جهت مراعات حقوق او حرام مي‌باشد.
چنانچه خداوند متعالمي‌‌فرمايد: «والمحصنات من النساء الاما ملکت ايما نکم» يعني نکاح زناني که شوهر دارند برشما حرام است، مگر اين‌که اسير شما شده و ملک يمين باشند.
زن شوهردار و قتي‌که درنکاح شوهرش باقي باشد حق ندارد با شخص ديگري ازدواج نمايد، وحلال شدن آن براي شخص ديگرمشروط به دوشرط زيراست:
1- از عقد شوهرش به وسيله مرگ يا طلاق خارج شده باشد؛ و
2- عده را که خداوند متعال براي او شرط گذاشته است به اتمام برساند، چون اين عده نشانه وفا به شوهر قبلي است و حريمي براي حفظ شخصيت زن محسوب مي‌شود.
عده زن حامله تا زماني است که وضع حمل کند، خواه مدت آن کوتاه يا طولاني باشد، وعده زن شوهر مرده چهار ماه و ده روز مي‌باشد.
عده زن مطلقه، سه حيض است تا خالي بودن رحم به خوبي محقق شود و روشن گردد که از شوهر سابقش حامله نيست و اين احتياط به خاطر جلوگيري از اختلاط نسب‌ها است. البته عده سه حيضي براي زن نابالغ و يا بسيار پير و از حيض باز مانده (يائسه) است زيرا عده زن نابالغ و يا پير زن يائسه سه ماه است چون آنها حيض ندارند تا سه حيض بر آنها سپري شود .
در اين مورد خداوند متعال مي‌‌فرمايد: «والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولايحل لهن ان يکتمن ماخلق الله في ارحامهن ان کن يومن باالله واليوم الآ خر»<!--[if !supportFootnotes]-->[22]<!--[endif]-->.
زنان مطلقه، به مدت سه حيض خود شان را نگه‌دارند و ازدواج نکنند. حلال نيست براي زنان مطلقه، چيزي را که خداوند در رحم آنان خلق کرده پنهان کنند اگر به خداوند(ج) و روز قيامت ايمان دارند.
و خداوند متعال در آيه 4 سوره طلاق چنين مي‌‌فرمايد: زناني که از حيض، مايوس مي‌‌شوند اگر درباره عده آنان متردد هستند عده شان سه ماه است، وعده زناني که هنوز حايضه نشده‌اند نيز مانند زنان يائسه سه ماه است، و زنان باردار عدۀ شان تا زماني وضع حمل شان مي‌باشد.
در مورد عده زنان که شوهرشان مي‌ميرد خداوند متعالمي‌‌فرمايد: «والذين يتوفون منکم ويذرون ازواجآ يتربصن بانفسهن اربعة اشهروعشرا» مرداني که مي‌‌ميرند و زناني را به جا مي‌‌گذارند آن زنان بايد تا چهار ماه و ده روز خود را از ازدواج و متعلقات آن محفوظ دارند<!--[if !supportFootnotes]-->[23]<!--[endif]-->.
3- کسي که متدين به دين سماوي نباشد ( زنان مشرک )
به اتفاق علما، ازدواج مرد مسلمان با زن بت پرست، مشرک، ملحد، مرتد، بي‌دين، گاو پرست و امثال آنها حلال نيست، خداوند متعال مي‌‌فرمايد: ولا تنکحوا المشرکات حتي يؤمن ولامة مؤمنة خيرمن مشرکة ولواعجبتکم ولاتنکحواالمشرکين حتي يؤمنوا.... زنان مشرک را نکاح نکنيد تا اين‌که ايمان بياورند، کنيز مسلمان خوب‌تر از زن مشرک است هر چند زيبايي زن مشرک شما را خوش آيد، و نبايد زنان مسلمان را به نکاح مشرک درآورند، تا اين‌که ايمان بياورند، بنده مسلمان از مرد مشرک بهتر است هر چند که مرد مشرک شما را به تعجب وا دارد.
آنان مردم را به طرف جهنم فرا مي‌خوانند و خداوند(ج) مردم را به سوي بهشت و بخشش، با اجازه خود دعوت مي‌‌نمايد.
سبب نزول اين آيت
اين آيه بقول مقاتل در باره ابو مرثد غنوي و بقولي مرثد بن ابي مرثد به نام کناز بن حصين غنوي نازل شده است. پيامبراسلام(ص) او را پنهاني به مکه فرستاده بود تايکي ازياران پيامبر(ص) را از آنجا خارج سازد و در مکه زن بد کاره اي بود به نام (عناق) که درزمان جاهليت او را دوست مي‌داشت، مرثد پيش او رفت و به وي گفت: اسلام همان روابط نامشروع دوره جاهلي ما را حرام کرده است (عناق) پيشنهاد ازدواج نمود، اوگفت بايد از پيامبر(ص) اجازه بيگيرم. نزدپيامبر(ص) رفت وکسب اجازه نمود، پيامبر(ص)او را از اين کارمنع کرد چون او مسلمان بود وآن زن مشرک و کافر .
4- مطلقه ثلاثه
زني که سه طلاق شده باشد براي شوهرش ديگر حلال و جايز نيست، مگر اين‌که مرد ديگري به طور صحيح او را به ازدواج خود درآورده و بعد از دخول طلاق دهد. و در آن وقت که از شوهر دوم طلاق گرفت پس از انقضاي عده، نکاحش براي شوهر اول حلال است.
در اين مورد قول خداوند(ج) که مي‌فرمايد: «فان طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنکح زوجآ غيره ، فان طلقها فلاجناح عليها أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدودالله».
پس اگر بعد از طلاق ورجوع بار ديگر هم او را طلاق داد، از آن به بعد زن براي او حلال نخواهد بود، مگر اين‌که با شوهر ديگري ازدواج کند و با او آميزش جنسي نمايد و ازدواج آنها واقعي و جدي صورت گيرد نه موقتي و فريبکارانه، در اين صورت اگر شوهر دوم او را طلاق داد، گناهي برآن دو (زن و شوهر اول) نخواهد بود که به کانون زندگي زناشوهري برگردند، و زن باشوهر اول ازدواج نمايد، در صورت که اميدوار باشند که مي‌توانند حدود الهي را محترم بشمارند و پا بر جا دارند<!--[if !supportFootnotes]-->[24]<!--[endif]-->.
5 - زني که شوهرش وي را لعان کرده باشد تا خود را تکذيب کند
حقيقت لعان اين است هرگاه کسي زن خود را به ارتکاب زنا متهم ساخت چهار بار سوگند ياد مي‌کند که او از راست گويان مي‌باشد و ادعايش راست است و در دفعه پنجم مي‌گويد، لعنت خدا بر او باشد اگر او از دروغگويان باشد و ادعايش دروغ باشد. و زن اگر بخواهد او را تکذيب کند چهار بار سوگند را بجا بياورد که شوهرش از دروغگويان است و ادعايش دروغ است و در بار پنجم بگويد غضب خدا بر وي باد اگر شوهرش ازراست گويان باشد.

  انتشار : ۴ مهر ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 130
کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما کلا یک چیز دیگه رو ...

کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

کارآمدترین استراتژی معامله پرسود باینری آپشن

آموزش بصورت تصویری بوده و از تمامی مراحل ابتدایی تا انتهایی استراتژی با استفاده ازویدئو توضیحات کامل داده شده است ماحصل 6سال تجربه شخصی بنده در زمینه بروکر الیمپ ترید هست که طی سالها تجربه بارها طبق روند آپدیت شده و به پختگی لازم رسیده . تصمیم گیری سختی انجام دادم و ...

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان و همسر(فوق حرفه ای و

نرم افزارکنترل گوشی همسر و فرزندان(فوق حرفه ای و VIP) از جمله گزارشاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS های ورودی، خروجی بدون امکان حذف شدن و ارسال گزارش لحظه ای به همراه شماره فرد و متن پیام، تماس های ورودی،خروجی و از ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از طریق اینترنت با سلام خدمت شما دوست عزیز امیدوارم هرجا که هستید سلامت باشید. ببینید دوست عزیز ما پکیج رو جوری درست و طراحی کردیم، که چه یک خانم خانه دار چه یک دانشجو چه.... قادر هست از طریق این پکیج کسب درآمد کند. شما فقط به یک خط اینترنت و به یک موبایل یا ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ١٣٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد- تالیف

دانلود کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد تالیف ریتا اتکینسون و ریچارد اتکینسون ترجمه محمد تقی براهنی و بهروز بیرشک منبع آزمون ارشد روانشناسی شامل 716 صفحه در قالب فایل pdf ...

زندگی شیرین

زندگی شیرین

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

دریافت فایل : زندگی شیرین
دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

دانلود رایگان کتاب روان درمانی اگزیستانسیال

معرفی کتاب:(روان درمانی اگزیستانسیال فارسی) روان درمانی اگزیستانسیال گونه ای روان درمانی پرکار یا پویه نگر است. پویا اصطلاحی ست که در حیطه ی بهداشت روان به چهره روان پویه شناسی بسیار بهره گیری می شود؛ و اگر کسی بخواهد یگانه از اساسی ترین ویژگی های رویکرد اگزیستانسیال را ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

کسب درامداز اینترنت تضمینی

کسب درامداز اینترنت تضمینی

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 ابان 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم بعضی افراد به سایت شاهین زند با نام نوین بینش پیام ارسال می کنند و توضیح می دهند مبلغی را جهت خرید این کتاب پرداخت کرده اند ولی کتابی در اختیار آن ها قرار نگرفته است. متاسفانه بعضی افراد سودجو از نام این کتاب و نام شاهین زند استفاده کرده ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ اصلی کلیک کنید برای رفتن به سایت نمایندگی ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

اگه واقعا خواهان تغییر و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

نسخه ویژه برنامه اد ممبر بی نهایت

با سلام خدمت تمام عزیزانی که از سایت فروشگاهی کافه فایل دیدن میکنند اول دوستان میخواستم قبل از فروش بسته ادد ممبر تلگرام یک توضیحی رو براتون بدم : جدیدا در بین برخی از سایت ها متاسفانه شاهد فروش این بسته هستیم اما این دوستان با بداخلاقی هایی که دارند نمیخواهند اطلاع بدن که ...

اندیکاتور ای کیو آپشن

اندیکاتور ای کیو آپشن

نام این اندیکاتور ای کیو آپشن هست ولی میتوانید در سایت الیمپ هم ازش استفاده کنید به درخواست دوستان این اندیکاتور به صورت تکی در سایت قرار گرفته ...

ملت عشق

ملت عشق

کتاب ملت عشقعنوان پرفروش ترین کتاب تاریخ ترکیه را به دست آورده است. این کتاب در ایران هم با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و توانسته است طرفداران زیادی پیدا کند. در قسمتی از پشت جلد کتاب آمده است: مولانا خودش را «خاموش» می نامید؛ یعنی ساکت. هیچ به این ...

دریافت فایل : ملت عشق
تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

تماس ناشناس و رایگان با شماره دلخواه+شماره مجازی

برنامه تماس رایگان با دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که با وی تماس ...

اندیکاتور باینری

اندیکاتور باینری

اندیکاتور باینری در این محصول فقط اندیکاتور باینری قرار داده شده به درخواست کاربران گرامی . خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت ...

دریافت فایل : اندیکاتور باینری
دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

دانلود کتاب حقوق اساسی 1 - حسن خسروی - حقوق پیام

دانلود کتاب حقوق اساسی 1 تالیف دکتر حسن خسروی منبع رشته حقوق پیام نور شامل 221 صفحه در قالب فایل pdf ...

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده

کتاب نظریه های حسابرسی دکتر جواد رضازاده به تعداد 46 صفحه pdf دو طرف اسکن مناسب دانشجویان ارشد و دکتری حسابداری شامل سرفصل های زیر می باشد فصل اول: علم و عمل حسابرسی فصل دوم: در این فایل موجود نمی باشد فصل سوم: عرضه و تقاضای اطلاعات حسابداری فصل چهارم: تقاضا برای حسابرسی فصل ...

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

برترین سایت ارائه دهنده انواع کتاب مقاله و پروژه با پایین ترین قیمت

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما